Türkiye’nin Bilgi Teknolojilerindeki 2023 Hedefi Konuşuldu
13 Ekim 2022

Türkiye’nin bilgi teknolojileri ve iletişim alanında yaptığı çalışmalar masaya yatırıldı. Etkinlikte Türkiye’nin 2023 hedefleri için atılan adımlar değerlendirildi.

Netcom Akademi tarafından Ankara’da düzenlenen “Türkiye’de Bilgi ve İletişim Teknolojileri Çalışmaları: 2023 Vizyonu” adlı programa Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan katıldı. Dijital dönüşüme yapılan harcamaların arttığını söyleyen Sayan, 2023'te bu rakamın tüm dünyada 2,3 trilyon dolara ulaşmasını beklediklerini ifade etti.

Bakan Yardımcısı Sayan: Ancak Üretimle Güçlenebiliriz

Ülkemizin her noktasında insanımızın yüksek hızlı ve kaliteli genişbant hizmet almasını istediklerini belirten Sayan, ancak üretimle güçlenebileceğimizi söyledi.

Cumhurbaşkanımızın çizdiği yerli ve milli üretim hedefi doğrultusunda bilgi teknolojileri sektörünün hizmet ve yazılım alt sektörlerinde yerli üretim payının %75’leri bulduğunu ifade eden Sayan, yerli ve milli üretimin önemine değindi.

Bakan Yardımcısı Sayan, 5G ile ilgili yapılan çalışmalar hakkında da bilgi verdi. Sayan, “En kısa zamanda 5G’ye yerli ve milli ürünlerimizle geçmeyi hedefliyoruz. Bu hedeflerin gerçekleştirilmesinde gerek kamu, gerek özel sektör olarak, hepimize önemli görevler düşüyor. Bu kapsamda, devletimizin yerli üretim ve Ar-Ge’ye vermiş olduğu destek ve teşviklerin yanı sıra, kamu adına hizmet sunmak üzere yetkilendirilen işletmecilere yapacakları yatırımlarda azami ölçüde yerli kaynakları kullanması konusunda bazı yükümlülükler getirilmiştir. Bu kapsamda, mobil işletmecilerin 4.5G şebeke altyapılarında kullanılan ürünlere ilişkin yerlilik oranı 2021 yılı itibarıyla yaklaşık olarak %33 seviyesinde gerçekleşmiştir” açıklamasında bulundu.

Teknolojik ilerlemenin doğal bir sonucu olarak siber güvenliğin de öneminin arttığını vurgulayan Sayan, “Biz de Türkiye olarak ulusal siber güvenliğin sağlanmasına yönelik çalışmaları her geçen gün artan bir ivmeyle ilgili tüm paydaşlarımızla birlikte sürdürüyoruz. Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi USOM 7 gün 24 saat esasıyla kesintisiz çalışıyor. BTK bünyesinde tamamen kurumsal iç kaynaklarla yerli ve milli şekilde geliştirilen programlarla; ülkemizdeki kritik kurum ve kuruluşları her türlü tehdit ve zafiyete karşı zamanında uyararak siber vatanımızı korumak yolunda üzerimize düşen vazifeyi layıkıyla yerine getiriyoruz” diye konuştu.