Tekno B2B Görüşmelerinde BIT Sektörü Konuşuldu
21 Mart 2019

Vodafone tarafından düzenlenen Tekno B2B görüşmelerinde yerli ve milli teknolojinin önemi konuşuldu. Programın açılışında konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, 5G’nin öneminden bahsetti.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ev sahipliğinde düzenlenen programa UAB Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan’ın yanı sıra BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu, Vodafone Türkiye CEO’su Colman Deegan ve çok sayıda misafir katıldı.

Bakan Yardımcısı Sayan konuşmasında, Türkiye’de bilgi ve iletişim sektörünün büyümesinde operatörlerin önemli bir payı olduğuna değindi. Bakanlık olarak yaptıkları çalışmalara değinen Sayan, “Diğer sektörlerde olduğu gibi elektronik haberleşme sektöründe de yerli ve milli üretimin gelişmesine çok büyük önem veriyoruz. 4.5G ihalesi hazırlık sürecinde Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan elektronik haberleşme sektörünün geleceğine ilişkin bir vizyon ortaya koydu. Bu vizyonun odağında kritik öneme sahip haberleşme sektöründe kullanılan donanım ve yazılım gibi yüksek katma değerli ürünlerin yerli ve milli imkânlar ile karşılanması yer alıyor. Bunun bir yansıma olarak, 4.5G yetkilendirilmesi ile işletmecilere yerlilikle ilgili önemli yükümlülükler getirildi. Bu yükümlükleri, hem BTK hem de Bakanlığımız yakından takip etmektedir” dedi.

Bakan Yardımcısı Sayan: Cumhurbaşkanımızın Çizdiği Vizyona Uygun Olarak Çalışmalarımızı Şekillendiriyoruz

5G teknolojisine ilk geçen ülkelerden birisi olmanın en büyük hedefleri olduğuna değinen Sayan, “Mobil elektronik haberleşme sektöründeki mevcut duruma baktığımızda, 4.5G yükümlülükleri kapsamında şebeke yatırımları içerisinde yerli ürünlerin payının yüzde 15’lere çıktığını görüyoruz. 4.5G teknolojisinin ilk hizmete girdiği 2016 yılında bu oran, yüzde 1-2 düzeylerindeydi. Bakanlığımız ile koordineli olarak BTK tarafından son yıllarda yürütülen yerlileşme çalışmalarının etkisinin oranlara yansıdığı anlaşılıyor. Ancak, ne diyoruz biz hep; “Durmak yok yola devam!” Daha da fazla ilerleme kaydetmemiz gerekiyor. 4.5G yetkilendirmesi kapsamında mobil işletmecilerimiz tarafından yıllık ortalama 1.5 Milyar TL’lik donanım ve yazılım yatırımı yapılıyor. Bunun en az yüzde 45’inin yerli ürün olması gerekiyor. Yerli üreticilerimiz açısından burada önemli bir fırsat var. Bizler sizin bu fırsatları rahatlıkla değerlendirebilmeniz için paydaşlara sektörün büyüklüğü, potansiyeli, diğer sektörlerle etkileşimi ve tehditleri gibi birçok değişken konusunda kapsamlı bir yol haritası sunmak için gayret gösteriyoruz” şeklinde konuştu.

 

“Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çizdiği vizyona uygun olarak çalışmalarımızı şekillendiriyoruz” diyen Sayan, “5G ve ötesi teknolojiler; savunma, ulaşım, sağlık, enerji, tarım, endüstri gibi dikey sektörlerde ülkemizin hem rekabet edebilme gücünü artıracak. Ama bilhassa haberleşme alanında bir paradigma değişimi oluşturacak. 5G ve ötesi teknolojilerde tüm verilerin merkezde toplanarak işlenmesi yerine verinin uçta, yani son kullanıcıya yakın konumlanan sunucularda işlenerek daha hızlı ve etkin geri dönüş sağlanmasını hedefliyoruz. Bu yaklaşım son kullanıcı konumundaki, bankaların, eğlence şirketlerinin, ulaşım şirketlerinin yönetim ve orkestrasyon elemanlarına yatırım yapması gerekeceği anlamına geliyor. Bu durumda, uçtan uca 5G şebekesinin tek sahibi işletmeciler olmayacak gibi görünüyor. Bilişimle ilgilenen her şirketin iş süreçlerini yönetebilmesi için konuşlandırması gereken şebeke elemanları olacak” ifadelerini kullandı.

Bakan Sayan’ın gündeminde ULAK baz istasyonu da vardı. Yerli baz istasyonunun 500’den fazla sahada aktif kullanıldığını hatırlatan Sayan, “Diğer taraftan, ticari şebekelere yönelik testler büyük ölçüde tamamlandı ve işletmeciler tarafından hacimli siparişler verilmeye başladı. Baz istasyonu halihazırda dünyada sadece birkaç üretici tarafından üretilebilen yüksek teknolojili bir ürün olması, yerli ve milli olarak öz kaynaklarımız ile üretilmesi tüm üreticilerimize motivasyon sağlayacaktır. 5G teknolojisi ile birlikte dikey ve yatay sektörlerin ihtiyaç duyacağı donanım ve yazılım ürünlerinin Ar-Ge’sinin ve üretiminin ülkemizde yapılması, ülkemizin teknolojiye ve inovasyona dayalı kalkınmasında önem rol oynayacaktır. Bu amaçla, elektronik haberleşme sektöründe; işletmecilerimiz, KOBİ’lerimiz, teknoloji şirketlerimiz ve ilgili kamu kurumlarımız ile hep birlikte el ele vererek, koordinasyon ve işbirliği içinde; yerli ve milli üretim ve Ar-Ge konusunda ihtiyaç duyulan ilerlemeleri başarmak zorundayız” sözleriyle konuşmasını noktaladı.

Başkan Karagözoğlu: 5G ve Ötesine Giden Yolda Çalışmalarımızı Yürütüyoruz

BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu da yerli ve milli üretimin elektronik haberleşme sektöründeki önemine dikkat çekti. Türkiye’nin 5G ve ötesine gittiği yolda üzerlerine düşen görevleri yerine getirdiklerini vurgulayan Başkan Karagözoğlu, “Biz çalışmalarımızda “Ötesi” kavramı ile hem 5G’den sonra gelecek nesilleri hem de 5G teknolojileri üzerinden ekonominin her seviyesinde ve her sektörde yaşanacak değişimleri kast ediyoruz. Şebekemizin yerli ve milli olması, hem cari açığı azaltmak hem de güvenliğimizi sağlamak için çok önemli. Aynı zamanda 5G üzerinden şekillenecek uygulamalarımızın, bu ülkenin yaratıcı gençlerinin fikirlerinden çıkıp dünyaya açılması da bir o kadar önemli bizim için. Artık hepimizin farkına vardığı temel gerçekler var. Dünyanın en büyük otel rezervasyon sitesinin bir tane kendisine ait odası yok. En büyük perakendecisinin kendi ürünleri yok. Yine dünyanın en büyük video paylaşım sitesinin, kullanıcılarının çektiği videolar olmasa sunacağı bir içeriği yok. Üstelik bu şirketlerin gelirleri, tedarikçilerden de işletmecilerden de daha fazla” değerlendirmesinde bulundu.

Programın ardından Nevruz kutlamalarına geçildi ve protokol üyeleri geleneksel Nevruz ateşinin üzerinden atladı.