Sayan’dan 5G İçin “En Az Yüzde 45 Yerli ve Milli” Vurgusu
14 Mart 2019

Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G Haberleşme Şebekesi Projesi Çalıştayı ve Yürütme Kurulu Toplantısı İstanbul’da yapıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, 5G teknolojisindeki çalışmaların değerlendirildiği toplantıya katıldı. Programın açılışında konuşan UAB Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, 5G teknolojileri ile ilgili gelişmelerin heyecan verici olduğunu dile getirdi.

5G ve ötesi teknolojilere giden yolda hem elektronik haberleşme sektöründeki yerlilik oranlarının artırılmasına hem de küresel oyuncuların girmiş olduğu 5G yarışında Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G Haberleşme Şebekesi Projesinin çok önemli olduğuna vurgu yapan Sayan, “Bugün 5G ürün demosu ile yerli ve milli üretim hedeflerimiz doğrultusunda önemli bir kilometre taşını daha eklemiş olacağız. Yerli ve milli üretim anlamında 5G teknolojisine ilişkin şebeke ürünlerinin geliştirilmesine şahit olmak Bakanlığımızı ve şahsımı ziyadesiyle memnun etmektedir. Bakanlık olarak, diğer sektörlerde olduğu gibi elektronik haberleşme sektöründe de yerli ve milli üretimin gelişmesine çok büyük önem veriyoruz. 4.5G ihalesi hazırlık sürecinde Sayın Cumhurbaşkanımız elektronik haberleşme sektörünün geleceğine ilişkin bir vizyon ortaya koymuştur. Bu vizyonun odağında kritik öneme sahip haberleşme sektöründe kullanılan donanım ve yazılım gibi yüksek katma değerli ürünlerin yerli ve milli imkanlar ile karşılanması yer almaktadır. Bunun bir yansıması olarak, 4.5G yetkilendirilmesi ile işletmecilere yerlilikle ilgili önemli yükümlülükler getirildi. Bu yükümlüklerin yerine getirilmesini hem BTK hem de Bakanlığımız yakından takip etmektedir” bilgisini paylaştı.

4 5G şebeke ekipmanlarının önemli bir kısmının yerli kaynaklar ile üretilmesini hedeflediklerini vurgulayan Sayan, “Mobil elektronik haberleşme sektöründeki mevcut duruma baktığımızda, 4.5G yükümlülükleri kapsamında şebeke yatırımları içerisinde yerli ürünlerin payının 2017-2018 yatırım dönemi itibariye yüzde 15’lere çıktığını görüyoruz. Hatırlarsanız, 4.5G teknolojisi ilk hizmete girdiği 2016 yılında bu oran yüzde 1-2 düzeylerindeydi. Bakanlığımız ile koordineli olarak BTK tarafından son yıllarda yürütülen yerlileşme çalışmalarının etkisinin oranlara yansıdığı anlaşılıyor. Ancak, daha fazla ilerleme kaydetmemiz gerekiyor. 4.5G yetkilendirmesi kapsamında mobil işletmecilerimiz tarafından yıllık yaklaşık olarak 1.5 Milyar TL’lik donanım ve yazılım yatırımı yapılıyor. Bunun en az yüzde 45’inin yerli ürün olması gerekiyor” sözleriyle yerli ve milli üretime verdikleri önemi bir kez daha vurguladı.

Bakan Yardımcısı Sayan: 5G Dikey Sektörler İçin Önemli Değişiklikler Yapacak

5G’nin dikey sektörler için önemli değişiklikler oluşturacağını ifade eden Sayan, şu örnekleri verdi: “5G teknolojisi uçtan uca 1 milisaniye gecikme süresi vadediyor. Bu durum 5G ile birlikte otonom sürüş imkânlarının çok gelişeceğine işaret ediyor. Belki de, önümüzdeki yıllarda otonom sürüşün gelişmesi ile birlikte trafik kazaları tarihe karışacak. Ülkemizde 22 milyondan fazla konut, 50 milyondan fazla beyaz eşya ve 70 milyondan fazla sayaç bulunuyor. Tüm bunların akıllı ev teknolojileri ile tanışması sonucu hem kaynak tasarrufu sağlanacak hem de devasa bir akıllı ürün ve bağlantı pazarı oluşacak. Türkiye elektrik ve doğalgazda Çin’den sonra en yüksek talep artış hızına sahip. Enerji ithalatının Türkiye’nin toplam ithalatının %15’ini oluşturduğu düşünüldüğünde etkin enerji kullanımı ile çok büyük bir kaynağın açığa çıkacağı görülmektedir. Yine ülkemizdeki su kaynaklarının %74’ü tarımda kullanılmakta ve bu kaynağın %90’ının boşa gittiği raporlanıyor. 5G ve ötesi teknolojiler ile su yönetiminin daha verimli yapılması sağlanarak önemli kaynak ve maliyet tasarrufları sağlayabilecek.”

5G teknolojisi ile haberleşme alanında da bir değişim yaşanacağına değinen Sayan, “5G ve ötesi teknolojilerde tüm verilerin merkezde toplanarak işlenmesi yerine verinin uçta, yani son kullanıcıya yakın konumlanan sunucularda işlenerek daha hızlı ve etkin geri dönüş sağlanması hedefleniyor. Bu yaklaşım son kullanıcı konumundaki, bankaların, eğlence şirketlerinin, ulaşım şirketlerinin yönetim ve orkestrasyon elemanlarına yatırım yapması gerekeceği anlamına geliyor. Bu durumda, uçtan uca 5G şebekesinin tek sahibi işletmeciler olmayacak gibi görünüyor. Bilişimle ilgilenen her şirketin iş süreçlerini yönetebilmesi için konuşlandırması gereken şebeke elemanları olacak” dedi.

Bakan Yardımcısı Sayan: 5G’ye Giden Yolda Hem Kamu Hem Özel Sektör Önemli Çalışmalar Yapıyor

5G’ye giden yolda hem kamu hem de özel sektörün önemli çalışmalar yürüttüğüne vurgu yapan Sayan, “5G ve ötesi teknolojilere yerli ve milli ürünler ile geçen ilk ülkeler arasında yer almayı hedefliyoruz. Bu nedenle, ülkemizde yerli üretim kapasitesinin geliştirilmesine yönelik çalışmaları çok önemsiyoruz” şeklinde konuştu ve pek çok sektörün 5G ile bağlantılı olduğunu kaydetti.

Bakan Yardımcısı Sayan, 5G Vadisi Açık Test Sahası konusuna da değindi. 5G Vadisi’nde ilk test-deneme çalışmalarının başladığı bilgisini veren Sayan, “Aralarında büyük teknoloji firmalarımızın, en saygın üniversitelerimizin, girişimci şirketlerimizin ve yüksek lisans-doktora öğrencilerimizin bulunduğu faydalanıcılar heyecan verici projelerini geliştirmek üzere 5G Vadisi’ne getiriyorlar. 5G Vadisinden faydalanmak isteyen geliştiriciler her zaman BTK ile temasa geçebilecekler.  5G Vadisinin bir başka önemli çıktısı olarak ise 5G ve Ötesi Ortak Lisansüstü Programı’nı hayata geçirdik.  Bu program ile ODTÜ, Hacettepe ve Bilkent’te lisansüstü eğitim alan üstün başarılı gençlerimizi Türk Telekom, Turkcell ve Vodafone’un destekleri ile endüstri-akademi işbirliğinin merkezine yerleştirdik. Bu gençler bir yandan işletmecilerimizin çalışma sistemlerini, gelecek planlarını, çözülmeyi bekleyen sorunlarını görüyorlar, bir yandan da üniversitelerinde akademik çalışmalarını bu yönde şekillendiriyorlar.  Türkiye’yi yeni teknoloji hamlelerine taşıyacak gençlerimizin bunlar olduğunu ümit ediyoruz” şeklinde konuştu.

Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi’nin yürütmekte olduğu ve proje kapsamında 5G teknolojisine yönelik kilit ürünler geliştirildiğini dile getiren Sayan, projeye 2018 yılının ikinci yarısından itibaren hız verildiğini söyledi. Bu kapsamda 5G ile ilgili çeşitli konuların test edileceği bilgisini de paylaşan Sayan, “Teknoloji şirketlerimiz ve mühendislerimiz tarafından satır satır kodlanarak geliştirilen bu ürünler ile mobil haberleşme alanında sektörün ihtiyaçlarına fazlasıyla cevap verileceğine inancım sonsuz. Çalışmalarımıza her zaman olduğu gibi sabırla, azimle ve kararlılıkla devam edeceğiz. Bakanlığımız olarak elini taşın altına koyan, risk alan, ülkemizin stratejik hedefleri doğrultusunda kararlılıkla çalışan tüm sektör paydaşlarımıza bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. 5G teknolojisi ile birlikte dikey ve yatay sektörlerin ihtiyaç duyacağı donanım ve yazılım ürünlerinin Ar-Ge’sinin ve üretiminin ülkemizde yapılması, ülkemizin teknolojiye ve inovasyona dayalı kalkınmasında önemli rol oynayacaktır. Bu amaçla, elektronik haberleşme sektöründe; işletmecilerimiz, KOBİ’lerimiz, teknoloji şirketlerimiz ve ilgili kamu kurumlarımız ile hep birlikte el ele vererek, koordinasyon ve işbirliği içinde; yerli ve milli üretim ve Ar-Ge konusunda ihtiyaç duyulan ilerlemeleri başarmak zorundayız” sözleriyle konuşmasını noktaladı.