Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sayan: Türkiye Önemli Bir Üretim ve Ticaret Üssü
06 Kasım 2023

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, İktisadi İş Birliği ve Kalkınma Teşkilatı’nın (OECD) İstanbul’da düzenlediği “Orta Koridorun Potansiyelinin Gerçekleştirilmesi” konulu toplantısına katıldı.

Başta Azerbaycan, Kazakistan ve Litvanya olmak üzere muhtelif ülkelerden ve uluslararası kuruluşlardan birçok temsilcinin katıldığı toplantının açılışında konuşan Bakan Yardımcısı Sayan, Orta Koridorun sahip olduğu tüm potansiyelin etkin ve verimli şekilde kullanılması ve mevcut sorunlara sürdürülebilir çözümler getirilmesinin önemi hakkında konuştu.

Türkiye’nin jeopolitik konumuna vurgu yapan Sayan, “Türkiye, Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarının kesişme noktasında yer alan bir ülke olarak tüm bu kıtalar arasında bir köprü görevi gördüğünün bilincindedir. Binlerce yıldır Doğu ve Batı'nın ekonomilerini ve kültürlerini birbirine bağlayan tarihi İpek Yolu'nda olduğu gibi bağlantılarımızı geliştirmek ve güçlendirmek için bugün burada temsil edilen tüm ülkelerle yakın temas halindeyiz. Kesintisiz taşımacılık bağlantısının sağlanması adına Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak, tüm ulaştırma modlarını kapsayan büyük altyapı yatırımları yapmaktayız.” dedi.

Orta Koridorun etkinliğini artırmak ve yük taşıma işlemlerini daha verimli hale getirmek için dijitalleşmenin önemini belirten Sayan, “Geçen yıl, Türkiye ve Özbekistan dünyada bir ilk olarak e-Permit Projesi'ni başlattı. Proje sayesinde taşıyıcılar artık fiziksel izin belgesi için uzun süre beklemek zorunda değiller ve belge nerede olursa olsun elektronik olarak erişebilirler. Tek bir dijital sistem geliştirilerek, bölge ülkelerinin bu sistemi kullanması sağlanmalıdır. Azerbaycan ve Kazakistan ile imzaladığımız ‘Yol Haritası’nda bunun ilk temellerini attık.” açıklamasında bulundu.

Bakan Yardımcısı Sayan: Türkiye’nin Olmadığı Bir Koridor Mümkün Değil

Bakan Yardımcısı Sayan, Orta Koridor için başka bir olumlu gelişmenin de Türkiye ile Azerbaycan arasında doğrudan demir ve karayolu bağlantısı sağlayacak olan Zengazur Bağlantısı olduğunu belirtti. Sayan, “Zengezur Koridoru, Türkiye ve Asya'yı daha kısa ve düşük maliyetli bir şekilde birleştiren bir alternatif sunmaktadır. Kalkınma Yolu projesi ise Basra Körfezi'ni Türkiye üzerinden Avrupa'ya bağlayacak ve Orta Koridor'un etkinliğini artıracaktır. Ancak bu projelerin başarılı olabilmesi için bölgesel iş birliğinin güçlendirilmesi gerekmektedir. Bugün burada hazır bulunan TRACECA, Türk Devletleri Teşkilatı, Karadeniz Ekonomik İş Birliği ve TITR İş Birliğini geliştirmek için aktif olarak çalışıyor ve Türkiye bu platformlarda önde gelen bir aktördür.” dedi.

Türkiye’nin olmadığı bir koridoru mümkün görmediklerinin altını çizen Sayan, “Türkiye, önemli bir üretim ve ticaret üssü. Doğudan batıya taşımacılıkta ana güzergahlar için en uygun hat Türkiye üzerinden geçmek durumunda. Orta Koridor, gelecek nesillere bırakabileceğimiz bir miras olabilir, bu nedenle üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirelim.” sözleriyle konuşmasını sonlandırdı.