Bakan Yardımcısı Sayan: İnternet Ülkemiz için Birleştirici Bir Güç Olmaya Devam Edecek
20 Eylül 2023

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ev sahipliğinde düzenlenen “a.tr” TRABİS Paydaş Bilgilendirme Toplantısı’na katıldı.

Toplantıda konuşan Bakan Yardımcısı Sayan, internetin günlük hayatta iletişimden eğitime, bankacılık işlemlerinden sağlığa kadar pek çok alanda hayat kurtarıcı bir rol üstlendiğini belirtti. Sayan, “İnternet kullanıcılarının ve internet üzerinden faaliyet gösteren ticari işletmelerin sayısı arttıkça internet aracılığı ile yapılan ticaret ve günlük işlemler de haliyle artış göstermektedir. Nitekim ITU tarafından açıklanan istatistiklere göre geçtiğimiz yılsonu itibari ile internet kullanıcılarının sayısı 5,3 milyona ulaşmıştır. Ülkemizde ise “We Are Social” tarafından açıklanan verilere göre içinde bulunduğumuz yılın Ocak ayı itibari ile internet kullanıcı sayısının yaklaşık 71,3 milyona ulaştığını ve internet yaygınlık oranının yaklaşık %83,4 olarak gerçekleştiğini görmekteyiz.” açıklamalarında bulundu.

Günümüzde internet alan adlarının işletmeleri tanıtmaya ve onları diğerlerinden ayırt etmeye yarayan en önemli araçlardan birisi haline geldiğini ifade eden Sayan, “Bugün burada toplanış amacımızdan da bildiğiniz üzere “a.tr” sürecine geçişin heyecanı içerisindeyiz. Mevzuatın da öngördüğü üzere TRABİS’in faaliyete geçmesinden bir yıl sonra “a.tr” yapısındaki alan adlarının ilk tahsis işlemlerine başlamış bulunmaktayız.” dedi.

TRABİS’in kamu kurumu vasfıyla ve kar amacı güdülmeyen bir anlayışla yerine getirildiğini vurgulayan Sayan, “ ‘.tr’ uzantılı alan adları tahsis rakamları incelendiğinde 1991 yılından TRABİS’in devralındığı 14 Eylül 2022 tarihe kadar olan toplam kayıt sayısına yaklaşık son bir yılda ulaşıldığını görüyoruz. Şu anda toplam alan adı sayısı bir milyonu geçmiştir. Bu kapsamda önümüzdeki “a.tr” süreci ile birlikte bu rakamların daha da artarak “.tr” uzantısının uluslararası camiada daha da tanınır hale geleceğinden hiç şüphem yoktur.” şeklinde konuştu.

“a.tr” sürecinde ilgili kayıt kuruluşlarına da önemli görevler düştüğünü söyleyen Bakan Yardımcısı Sayan, “Bu noktada; alan adı sahiplerine alan adı işlemlerinde aracılık eden siz kayıt kuruluşlarından şeffaf, etkin ve özverili çalışarak ülkemizde alan adı piyasasına değer katacak olan a.tr geçişini başarıyla tamamlamamıza destek olmanızı beklemekteyiz.” dedi.

İnternet alan adlarının etkili bir şekilde yönetilmesiyle birlikte Türkiye’nin dijital alanda çok daha güçlü konuma geleceğinin altını çizen Sayan, “İnanıyorum ki, bu çaba sayesinde ülkemizdeki internet alan adlarıyla ilgili daha etkin bir yapı inşa edebiliriz. Hep birlikte, Türkiye'nin dijital dönüşümünde önemli bir rol oynamak için çaba harcayacağımıza olan inancımız tam. Tüm bu çabaların neticesinde internet, ülkemiz için birleştirici bir güç olmaya devam edecek.” sözleriyle konuşmasını noktaladı.