Bakan Yardımcısı Sayan: Günümüzün En Değerli Varlığı Veri
31 Ekim 2019

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, Türkiye ve bölge ülkelerin sağlık liderlerini buluşturan HIMSS’19 Avrasya’nın ikinci gününde moderatorlük yaptı.

Sağlık Bilişimi ve Teknolojileri Konferansı ve Fuarı’nda konuşan Bakan Yardımcısı Sayan, çok hızlı bir şekilde değişen teknolojinin geldiği noktadan bahsetti. Hayatımızın her alanın kaplayan dijitalleşme ile birlikte kişisel verilerin korunması konusunun önem kazandığına değinen Karagözoğlu, “Özellikle Kişisel Verilerin Korunması konusu, son dönemde ulusal güvenliğin de önemli bir bileşeni olması sebebiyle, hukuki düzenlemeler boyutuyla oldukça yoğun tartışılan konuların başında geliyor. Elektronik ortamda sunulan hizmetlerin çeşitlenmesine bağlı olarak bu ortamlarda üretilen kişisel veriler de çeşitlendi ve çok büyük boyutlara ulaştı. Bu da beraberinde siber güvenlik konusunu beraberinde getirdi” şeklinde konuştu.

Günümüzün en değerli varlığının veri olduğunu vurgulayan Sayan, “İşte bu nedenlerden dolayı kişisel veri kavramı, uzun yıllardır her bireyin hayatını etkileyen, zamanla büyüyen bir sorun olarak hukuk sistemine girdi. Bilgi güvenliği ihlallerine ilişkin istatistikler incelendiğinde; kaybedilen verilerin yaklaşık yüzde 45’inin kamu kurumlarında ve yaklaşık yüzde 19’unun sağlık hizmetlerinde olduğu görülüyor. Bu oranlar her ülkede küçük farklılıklar göstermekle birlikte, sonuç olarak kişisel verilerin hedef olarak seçildiğini ispatlıyor. Bilhassa sağlık verileri ekonomik değeri yüksek olan bilgiler. Günümüzde artık hastaneler tamamen dijitalleşti. Sağlık hizmetlerinin daha etkin ve güvenilir sunulması için dijital teknolojilerden yararlanmak elbette çok önemli” ifadelerini kullandı.

Bakan Yardımcısı Sayan: Türkiye’ye Ait Veriler Türkiye’de Kalmalı

Sosyal ve ekonomik hayattaki risklerin en aza indirilmesinin aynı zamanda milli bir mesele olduğunu aktaran Sayan, “Türkiye’ye ait veriler Türkiye’de kalmalı. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın çizdiği yol haritası olan “Milli Teknoloji Hamlesi”nin gereklerini yerine getirmek; kamu ve özel sektörün yerli ve milli üretime ve yazılıma ağırlık vermesinden geçiyor.  Özellikle kritik sektörler ve altyapılar itibariyle siber saldırılara daha çok maruz kalan sağlık, enerji, finans, elektronik haberleşme gibi sektörlerde tam anlamıyla teyakkuzda olmamız gerekiyor. Bu kapsamda, sağlık sektörü de hem burada kullanılan teknoloji itibariyle insan sağlığı ve hayatını doğrudan ilgilendirdiğinden hem de kişisel veri kapsamında değerlendirilen devasa boyutlardaki sağlık verileri nedeniyle kritik sektörlerin başında geliyor. İşte bu yüzden sağlık sektörü ya da altyapılarında siber güvenliğin sağlanması ve kişisel verilerin güvenliğinin teminat altına alınmasının son derece önemli olduğunu düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Bakan Yardımcısı Sayan, ülkelerin aldığı önlemlere de değindi. Ülke olarak aldığımız önlemler hakkında da şunları söyledi: “Biz BTK bünyesinde yürütülen afet ve acil durumlara yönelik ulusal erken uyarı sisteminin test mesajını anlamlı bir günde atmak istedik ve "UYARSİSBTK test mesajımızla Cumhuriyetimizin 96. yılını vatandaşlarla kutladık. Ulusal uyarı sistemiyle operatörlerin SMS gönderim kapasiteleri artırılarak ülke genelinde tüm mobil kullanıcılara kısa bir süre içerisinde ulaşılabilecek. Uyarı sistemini sadece ülke genelinde değil, anlık olarak bir bölgede, bir ilde veya ilçede bulunan kişilere de afet veya acil durum uyarı mesajlarının gönderimine imkân tanıyacak şekilde tasarladık. Bu sayede afet veya acil durum meydana geldiğinde, coğrafi alan içindeki kişilerin erken uyarı mesajlarını alabilmesi mümkün olacak. Ayrıca uyarı sistemini kısa süre içerinde afet, acil durum ve güvenlikten sorumlu kurumların kullanımına da açmayı planlıyoruz.”