BTK İftar Bereketi
16 Mayıs 2019

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ev sahipliğinde düzenlenen TÜRKSAT İftar Programı’nda öğrenciler ağırlandı.

Programın açılışında konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, önemli açıklamalarda bulundu.

Sayan, konuşmasında gençlerin, topraklarına olan bağını kaybetmeden dünyaya istikamet verdiği bir gelecek hayal ettiklerini söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gençlere verdiği değer ve onlara yüklediği misyonun, hem ülke hem de dünya için bir müjde olduğunu vurgulayan Sayan, son 17 yılda ekonomi başta olmak üzere hemen her alanda yakalanan ivmenin etkisinin büyük olduğunu ifade etti.

Dünyanın "ben de varım" diyerek cesaretle yerinden doğrulan, cesur, inanmış, dinamik bir nesle ihtiyacı olduğunu dile getiren Sayan, "Bugün burada ben bu dinamizmi görüyorum” dedi.

Bakan Yardımcısı Sayan: Türkiye’nin Tamamını Kapsayacak Yerli ve Milli Teknolojiler İçin Mesai Harcıyoruz

Bakanlık çalışmalarında yerli ve milli hassasiyetle çalışmalarını yürüttüklerini dile getiren Sayan, Türkiye'nin tamamını kapsayacak yerli ve milli teknoloji çalışmalarına mesai ayırdıklarını ifade etti.

Sayan’ın gündeminde WhatsApp uygulamasındaki güvenlik açığı da vardı. Bakan Yardımcısı Sayan, yaşanan gelişmelere yönelik Türkiye'de bu güvenlik açığından mağdur olması muhtemel kullanıcılar ve güvenlik açığına karşı alınan tedbirler hakkında bilgi verilmesi için WhatsApp yetkililerine gerekli uyarıların yapıldığını belirtti.

Yurt dışı kaynaklı uygulamalardaki güvenlik zafiyeti dolayısıyla yerli ve milli uygulamaların kullanılmasına daha çok önem verilmesini isteyen Sayan, iletişim teknolojilerinin güvenli ve bilinçli kullanılması gerektiğinin altını çizdi. WhatsApp ve benzeri iletişim, mesajlaşma uygulamaları yerine Türkiye'deki işletmeciler tarafından geliştirilen ve kullanıma sunulan "Laff", "Bip" gibi uygulamaların tercih edilmesi gerektiğinin altını çizen Sayan, bunların yenilerini 2023 hedefi doğrultusunda tamamen yerli ve milli imkânlarla gençlerin geliştireceğine olan inancını dile getirdi.

Başkan Karagözoğlu: Paydaşlarımızın Katkısıyla Çalışmalarımıza Yenilerini Ekleyeceğiz

BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu da programda konuştu. Haberleşme uydularının, iletişim ve uzay teknolojileri alanında daha hızlı, daha yüksek kapasiteli ve düşük maliyetli sistemlerin araştırılması sonucu ortaya çıktığını ifade eden Karagözoğlu, “Ülkemiz de, son yıllarda hızla gelişen uydu haberleşme hizmetlerine yönelik teknolojik gelişmeler çerçevesinde, uluslararası düzenlemelerde gerekli değişiklikleri yapmakta, spektrum ve yetkilendirme uygulamaları için mevcut olan düzenlemelerin geliştirilmesine yönelik çalışmaları sürdürmektedir” dedi.

Başkan Karagözoğlu, “Uydu haberleşme altyapı ve hizmetlerinde Ar-Ge ve yerli üretim faaliyetleri kapsamında teşvik amacıyla, Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi (HTK)’nın oluşumuna Kurumumuzca destek verildi. Bu minvalde, yerli ve milli üretim için Türksat ve Tusaş gibi köklü kuruluşlarımızın, HTK ve diğer yerli kobilerle irtibat ve işbirliği içerisinde olmaları, bu alandaki başarımız için önem arz ediyor. Paydaşlarımız ve siz gençlerimizin de katkılarıyla bu başarılara yenilerini ekleyeceğimizden hiç şüphem yok” sözleriyle de BTK’nın yaptığı çalışmalardan bahsetti.