Bakan Yardımcısı Sayan: Milli Teknoloji Hamlesi Sayesinde Üreten Bir Ülke Haline Geldik
11 Nisan 2019

Bakan Yardımcısı Sayan: Milli Teknoloji Hamlesi Sayesinde Üreten Bir Ülke Haline Geldik

Şebeke ve Bilgi Güvenliği Direktifi’nin Uygulanmasına İlişkin AB ile Uyum Sağlanmasına Yönelik Teknik Yardım Projesi’nin açılış etkinliği yapıldı.

BTK Binası’nda düzenlenen programa, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu’nun yanı sıra çok sayıda misafir katıldı.

Programın açılışında konuşan UAB Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, geçmişten günümüze değişen ekonomik düzene değindi. Ticaretin serbestleşmesi için 1996 yılında yürürlüğe giren Gümrük Birliği Anlaşması’nın bu anlamda atılan önemli bir adım olduğuna değinen Sayan, Ülkemizde yapılan reformlar ve yeniden yapılanma, ekonominin daha sağlam bir yapıya dönüştürülmesini sağladı ve beraberinde teknolojik gelişmelere de elverişli bir ortam hazırladı. Özellikle son 17 yıl içerisinde, Türkiye dünyada yeni teknolojiler ve sanayide söz sahibi bir ülke konumuna geldi. Ülkemiz yalnızca pazar olarak görülürken, “Milli Teknoloji Hamlesi” sayesinde biz teknolojik ürünleri ihraç eden, üreten bir ülke konumuna geldik. Adımlarımızı bu yönde attık ve Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın çizdiği yolda kimilerinin Endüstri 4.0 olarak adlandırdığı gelişmeyi bizler “Milli Teknoloji Hamlesi” ile yakaladık. Bütün bu işleri yaparken özellikle iletişim alanında iş birliğinin şart olduğunu bütün yaptığımız işlerde gözlemliyoruz. Gerek sosyal medya gerek güvenlik artık coğrafi sınırlar yerini dataya bıraktı ve kendi datanıza sahip olmadığınız zaman bu datanın başkaları tarafından nasıl kullanıldığı ve hangi kaynaklara hizmet ettiğini daha iyi kavradığımız bir noktaya geldik. Özellikle siber suçlar ve terör noktasında ülkelerin daha fazla işbirliğine ihtiyaç duyduğu hepimizin malumu. İnternetle ve siber güvenlikle ilgili veri sözcüklerinin oluşturulması, standardizasyonun sağlanması, işletmeci tiplerinin belirlenmesi ve özellikle data merkezlerinin standardizasyonunun sağlanması noktasında bu projeyi önemsiyoruz” dedi.

Bakan Yardımcısı Sayan: 5G’ye İlk Geçen Ülkelerden Olmak İçin Atılımlarımızı Hızlandırıyoruz

Bakan Yardımcısı Sayan, “Biz Türkiye olarak gerek 5G’ye ilk geçecek ülkeler arasında olmak için gerek 4.5G yetkilendirmesinde verdiğimiz yerlilik oranlarıyla artık iletişim sektöründe sadece ihraç eden, pazar olan ülke olma noktasında yaptığımız atılımları hızlandırıyoruz. Özellikle Kıta Avrupası’ndaki standardizasyonun belirlenmesi ve ortak hareket edilmesi noktasında bu projenin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Hem bizim tarafımızdan hem de AB tarafından yetkili kişiler projen süreci boyunca bir araya gelerek gerekli adımları atacak ve bu direktife uygun olacak biçimde işletmeci tipleri belirlenecek. Özellikle veri merkezleriyle ilgili bizim mevzuatımızda olan bir KHK ile veri merkezlerinin de belirli bir standartta olması konusunu ekledik ve buna göre hareket ediyoruz” sözleriyle konuşmasını noktaladı.

BTK Başkanı Karagözoğlu: Şebeke ve Bilgi Güvenliği Hususunda Önemli Çalışmalar Yaptık

BTK Başkanı Karagözoğlu da yaptığı açılış konuşmasında, bilgi ve iletişim teknolojileri sektörünün geldiği noktaya dikkat çekti.  Kurum olarak şebeke ve bilgi güvenliğinin sağlanmasında önemli çalışmalara imza attıklarına dikkat çeken Karagözoğlu,  “2008 yılında yayımlanan Elektronik Haberleşme Güvenliği Yönetmeliği ile BTK tarafından yetkilendirilmiş işletmecilere TS ISO IEC 27001 standardına uyum sağlama, personel güvenliği, fiziksel güvenlik, yazılım ve donanım güvenliğine ilişkin yükümlülükler getirildi. Bu yönetmelikte teknik ve hukuki gelişmeler dikkate alınarak çeşitli güncellemeler yapıldı. 13 Temmuz 2014 tarihli ve 29059 sayılı Elektronik Haberleşme Sektöründe Şebeke ve Bilgi Güvenliği Yönetmeliği Resmî Gazete’de yayımlandı. İşletmecilerin yükümlülüklerini yerine getirip getirmedikleri Kurumumuz tarafından kontrol ediliyor. Söz konusu denetimler sonucunda ihlalleri tespit edilen işletmecilere, Kurul Kararı ile yaptırım uygulanıyor. Denetimler sayesinde ayrıca güvenlik uygulamalarına ilişkin de rehberlik sağlanıyor” dedi.

Başkan Karagözoğlu: Siber Güvenlik Milli Güvenliğin Ayrılmaz Bir Parçası

Siber güvenliği milli güvenliğin ayrılmaz bir parçası olarak gördüklerini vurgulayan Karagözoğlu, “Milli güvenlikle ilgili her alanda olduğu gibi ulusal siber güvenliğimizin sağlanmasında da yerli ve milli ürün, kaynak ve yöntemlerin geliştirilmesi ve kullanılması son derece önem arz ediyor. Bu kapsamda USOM bünyesindeki tehditlerle mücadele kapsamında yürüttüğümüz projelerde, tamamen kendi kaynaklarımızla geliştirdiğimiz ve makine öğrenmesi ile yapay zekâ imkânlarını temel alan uygulamalarımızı kullanıyoruz. Ulusal siber güvenliğin sağlanmasındaki en önemli kaynaklardan birinin yetişmiş insan kaynağı olduğu açıktır. Bu çerçevede, süratle gerekli adımları atmak ve nitelikli uzmanlar yetiştirerek ülkemizde siber güvenlik uzmanı açığını kapatmak için gereken adımları atıyoruz” açıklamalarında bulundu.